حوزه‌های فعالیت گروه مشاوران مدیریت تاصا

تمرکز گروه مدیریت تاصا بر حوزه تحول در صنعت است، ما باور داریم خدماتی را طراحی کرده‌ایم که برای اجرایی‌شدن هر چه بهتر این مهم کمک خواهد کرد. در عین حال، متناسب با خواسته کارفرمایان و ویژگی‌ها و شرایط صنایع مختلف، تاصا می‌تواند طیف وسیعی از خدمات مشاوره مرتبط را در سطح خرد و کلان ارائه دهد. برخی از نمونه‌ فعالیت‌های ما عبارتند از:

طراحی و مشاوره: مدل بلوغ صنعت 4.0 و صنعت 5.0، فرهنگ‌سازی آمادگی دیجیتالی، تحول صنعت برای بهره‌وری، بازآفرینی سازمان و طراحی فرایند

اجرا: مدیریت و حاکمیت داده‌های سازمان، تحول دیجیتال سازمان، شناسایی و توسعه مدیران نسل آینده

آموزش و توسعه: تحول دیجیتال، آمادگی صنعت 4.0، رفتار حرفه‌ای سازمانی، آموزش‌های تخصصی