آینده صنایع الکترونیک

صنایع الکترونیک، به عنوان یکی از حوزه‌های پیشرفته تکنولوژی، در دهه‌های گذشته تغییرات چشمگیری را تجربه نموده و نقش مهمی در پیشرفت جوامع و اقتصادهای جهانی ایفا کرده‌اند.

ادامه مطلب

آینده مهندسی برق در ایران

زمانی که رشته ریاضی را انتخاب کردم و کنکور دادم، روزهای اوج مهندسی بود. رشته ریاضی درس خواندن و سپس مسیر مهندسی را ادامه دادن گزینه بسیار مطلوبی بود …..

ادامه مطلب

صنایع الکترونیک در کشورهای در حال توسعه، چالش‌ها و راهکارها

صنایع الکترونیک به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، در دهه‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته به افزایش قابل توجهی دست یافته و نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند.

ادامه مطلب